About me

(Nederlands onderaan)
Welcome to my blog! My name is Milko van Gool (47), since 1998 employed by the European Commission, currently as Head of Development Cooperation with the EU Delegation to Malawi. My biggest swim achievement thus far was the solo crossing of the English Channel in 10h29mins on 27 July 2011.
(Disclaimer: This blog contains my personal views only and does not in any way commit or concern my employer.)

Welkom op mijn blog! Ik ben Milko van Gool (47), sinds 1998 werkzaam voor de Europese Commissie, momenteel als Hoofd Ontwikkelingssamenwerking van de EU Delegatie in Bangladesh. Mijn grootste zwemprestatie tot op heden was mijn oversteek van Het Kanaal in 10h29min op 27 juli 2011.
(Uiteraard is deze blog op persoonlijke titel geschreven, en heeft mijn werkgever er niets mee van doen.)